Sfinte Antoane de Padova, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, floare aleasă a vieţii călugăreşti, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, preot plin de zel al sfintei Biserici, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, propovăduitor al adevărurilor dumnezeieşti, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, vrednic împărţitor al sfintelor Sacramente, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, păstor râvnic al sufletelor, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, mângâietor al celor întristaţi, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, ajutorul celor săraci, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, alinătorul celor bolnavi, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, sprijinul celor strâmtoraţi, rroagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, protectorul copiilor, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, ocrotitorul sufletelor curate, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, sprijinitorul familiilor, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, mângâietorul bătrânilor, al văduvelor şi al celor părăsiţi, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, călăuză a sufletelor spre Dumnezeu, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, luptător neînfricat împotriva duhului rău, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, cunoscător al conştiinţelor, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, îndrumător pe calea moravurilor bune, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, ajutor deosebit în aflarea lucrurilor pierdute sau furate, roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, mare făcător de minuni, roagă-te pentru noi.

– Roagă-te pentru noi, Sfinte Antoane,
Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm: Doamne, Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunea pe care o îndreptăm spre tine prin mijlocirea sfântului Anton de Padova, păstor şi învăţător al Bisericii tale: dă-ne, te rugăm, ajutorul trupesc şi sufletesc, pentru ca la sfârşitul vieţii noastre pământeşti, să te putem lăuda împreună cu el şi cu toţi sfinţii tăi, în vecii vecilor. Amin.