Ştim, sfinte Antoane, că tu ai dobândit de la Dumnezeu puterea de a vindeca boala cea mai îngrozitoare, lepra. Dar nici o lepră nu este mai ruşinoasă şi mai vătămătoare decât păcatul. De aceea te rog, ocrotitorul meu, păzeşte-mi trupul de lepră şi de toate bolile molipsitoare, dar mai ales sufletul de păcat.

Te rog, mijloceşte pentru toţi cei înstrăinaţi de Dumnezeu prin păcate. Isus ne-a asigurat că El nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să aibă viaţă. Cu bunătate el îi cheamă pe toţi: „Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi uşura”. Dacă s-ar uita la păcate, cine ar putea să stea în faţa lui? Meritele tale, sfinte Antoane, vor acoperi mulţimea păcatelor, vor îmblânzi pe Dumnezeu spre milostivire, ca să-i aducă pe păcătoşii pentru care eu cer mijlocirea ta, pe calea binelui şi să-i primească iar în casa părintească, de care au fost înstrăinaţi. Amin.

sau

Doamne Isuse Cristoase, tu ai venit în lume ca să salvezi ceea ce era pierdut. Tu însuţi ai spus: „Nu am venit să salvez pe cei drepţi ci pe cei păcătoşi.” Tu ierţi zilnic mii de oameni şi-i faci să se bucure din nou de darurile tale cereşti şi pământeşti, având din nou o conştiinţă curată.

După înălţarea la cer tu ai trimis pe slujitorii tăi în lume, ca prin puterea Spiritului Sfânt să ierte păcatele acelora care se întorc la Dumnezeu şi-şi mărturisesc cu sinceritate păcatele. Printre aceşti slujitori ai iertării, un loc deosebit îl ocupă şi sfântul Anton. El a alergat după cei păcătoşi, i-a încurajat, şi prin puterea preoţească le-a dăruit iertarea ta.

De aceea alerg şi eu la mijlocirea sfântului Anton. Priveşte, Doamne la zelul şi rugăciunile sale şi ai milă de cei cufundaţi în păcate şi rătăcire. Trimite-le pe Duhul tău Sfânt, care să le lumineze mintea, ca şi ei să vadă primejdia în care se află. Întăreşte-le voinţa ca să se poată ridica din starea lor asemeni fiului risipitor, spunând: „Mă voi ridica şi mă voi întoarce la Tatăl meu.” Dă-le bucuria unei vieţi curate, pentru ca să rămână statornici în bine.

Iată ei se pierd şi iadul se umple cu sufletele lor. Ce voi oferi ca răscumpărare pentru sufletele lor? Ceea ce ai oferit tu pe lemnul crucii: sângele tău preascump pe care sfântul Anton, preotul tău, l-a oferit la sfânta Liturghie pentru întoarcerea celor răi. Primeşte, Părinte ceresc acest prinos desăvârşit şi pentru el scapă de pierzarea veşnică sufletele celor pe care i-ai creat după chipul tău şi care prin Botez au devenit copiii tăi şi fraţii Fiului tău preaiubit.

Ce sunt suferinţele vieţii acesteia în comparaţie cu cele ale vieţii viitoare? De aceea vin în faţa ta şi te rog din toate puterile mele pentru cei dragi ai mei cât şi pentru toţi cei păcătoşi din lume ai milă de ei şi condu-i pe căile mântuirii. Amin.