Sfinte Antoane, ocrotitorul şi mijlocitorul meu credincios, pe tine te rog eu, sărmanul păcătos, ca să-mi dobândeşti de la bunul Dumnezeu – în numele suferinţelor şi morţii Domnului nostru Isus Cristos – harul de a-mi îndrepta viaţa păcătoasă, de a renunţa la deprinderile mele rele, înăbuşind poftele păcătoase şi biruind ispitele. Astfel voi putea sluji cu dragoste tot mai mare Domnului şi Dumnezeului meu, rămânându-i credincios în toate zilele vieţii mele.

Duhule Sfânt, împărţitorul harurilor, sprijineşte-mă ca să duc, după exemplul sfântului Anton, o viaţă plăcută lui Dumnezeu, şi să mă întăresc zilnic în virtuţile creştineşti. Dumnezeule milostiv, ajută-mă să-ţi cer cu stăruinţă numai ceea ce-ţi place, să cercetez cu laure aminte, să cunosc într-adevăr şi să îndeplinesc spre lauda şi cinstea numelui tău preasfânt. Orânduieşte viaţa mea şi lasă-mă să cunosc voinţa ta şi să o îndeplinesc astfel încât să fie spre mântuirea sufletului meu. Dă, Doamne Dumnezeule meu, să nu mă lenevesc în slujirea ta, nici în zile fericite, nici în nenorocire; să nu mă arăt semeţ când mă simt mulţumit, dar nici să nu rămân zdrobit când vin zile grele; să nu-mi facă nimic plăcere decât ceea ce mă duce la tine, şi să nu mă întristez de nimic decât de ceea ce mă îndepărtează de tine; să nu caut a place cuiva şi să nu mă tem de nimeni în afară de tine. Fă să dispreţuiesc tot ce este trecător şi să preţuiesc ceea ce este veşnic. Umple-mă de dispreţ faţă de orice plăcere în afară de tine şi să te caut numai pe tine.

Dă-mi, Doamne, plăcere să muncesc pentru tine, să fiu dezgustat de odihna lipsită de tine. Acordă-mi harul de a-mi înălţa mintea spre tine şi de a mă căi din adâncul inimii de greşelile mele, făgăduind îndreptarea. Domnul şi Dumnezeul meu, fă-mă supus fără împotrivire, sărac fără nemulţumire, răbdător fără plângere, umil fără prefăcătorie, voios fără zburdălnicie, trist fără deprimare, serios fără a fi respingător, amabil fără a fi uşuratic, temător fără disperare, drept fără îngâmfare; fă să-l înalţ cu vorba şi cu fapte fără făţărnicie.

Dă-mi, Doamne, o inimă veghetoare, care să nu se îndepărteze de tine prin gânduri lumeşti, o inimă nobilă care nu se lasă învinsă de intenţii greşite, o inimă statornică ce nu se frânge în încercări, o inimă liberă ce nu se lasă prinsă de nici un gând nepotrivit şi păcătos.

Dă-mi Doamne, o minte care să te cunoască, un zel care să te găsească, o putere care să-ţi placă, o statornicie care să te aştepte cu credinţă, o încredere nezdruncinată în tine până la sfârşit. Dă, să fiu pătruns de căinţă când mă ajung pedepsele tale, să mă fac părtaş de binefacerile tale prin harul tău, cât timp mă aflu în drum spre cer.

Sporeşte-mi credinţa, întăreşte-mi speranţa, desăvârşeşte-mi iubirea, ca, prin meritele Domnului nostru Isus Cristos şi prin mijlocirea sfântului Anton, să pot gusta, după o moarte fericită, bucuria patriei cereşti. Amin.