O înţelepte sfinte Antoane, tu ştii cât de însemnat lucru este pentru un suflet alegerea stării. Iată că eu acum trebuie să mă hotărăsc, ca să urmez pentru toată viaţa, şi să înţeleg primejdia în care m-aş pune dacă aş urma altă cale decât aceia pe care mi-a hotărât-o Pronia dumnezeiască. Am nevoie de lumină şi de har, căci cine ar putea să mi le dobândească dacă nu tu, care eşti ocrotitorul meu preaiubit? Nu, eu nu vreau să mă conduc de unul singur, ci sprijinit de voinţa acelora care sunt lăsaţi de Dumnezeu ca să conducă, te rog din toată inima să-i lumineze şi pe dânşii şi pe mine pentru ca starea mea, ce o voi alege, să fie aceea la care mă cheamă Domnul. Nu îngădui, sfinte Antoane, ca patimile, interesul, iubirea de sine sau duhul lumesc să se amestece în alegerea mea, ci să aleg, având înaintea mea numai şi numai slava lui Dumnezeu şi binele sufletului meu. Amin.