Sfinte Antoane, tu care eşti plin de dragoste sfântă faţă de cei păcătoşi, şi n-ai cruţat trudă, rugăciune şi fapte aspre de pocăinţă pentru a-i readuce la Dumnezeu, vino în ajutorul meu ca să îndrept o persoană scumpă inimii mele, dar care este departe de iubirea lui Dumnezeu din cauza vieţii ei dezordonate. Tu ştii că această persoană nu este cu totul rea. Are o inimă bună. Îşi iubeşte familia şi-i vrea tot binele. Dar, din nefericire se uită pe sine şi nu vede propria-i mizerie sufletească în care se află. Este ca un sărman orb, iubite sfinte Antoane, şi depinde de tine să-i dobândeşti lumină de la Dumnezeu. Adu-o înapoi în Casa Tatălui ceresc, dar curând, căci altfel este în primejdie să cadă pradă diavolului.

Sfinte Antoane, dacă această persoană nefericită şi-ar cunoaşte starea de plâns şi dacă s-ar gândi la primejdia de a cădea în orice clipă pradă osândei veşnice – la care se expune atât de uşor – atunci desigur că s-ar îndrepta. Binevoieşte, deci, a-i deschide ochii. Fă-o să înţeleagă mizeria sufletească în care se află. Ridic-o din noroiul păcatelor în care s-a înglodat aşa de adânc. Sfinte Antoane, nu te cuprinde mila când priveşti acest suflet? Fă ca acest fiu rătăcit să înţeleagă întreaga decădere la care a ajuns. Întoarce-l la casa Tatălui ceresc. Ia-l sub protecţia ta şi mijloceşte pentru el ca Domnul să-şi deschidă braţele milei sale nesfârşite, să-i dea sărutul de pace şi de împăcare, reaşezându-l în drepturile pierdute. Sfinte Antoane, mare făcător de minuni, îndeplineşte-mi ruga. Este în joc sângele dumnezeiesc al lui Isus Cristos. Amin.