Slăvite sfinte Antoane, care ai dobândit de la Dumnezeu puterea de a învia morţi, trezeşte sufletul meu la o viaţă râvnică şi sfântă.

Slăvite sfinte Antoane, far de lumină al Bisericii şi al lumii, luminează-mi sufletul cu lumina adevărurilor cereşti.

Slăvite sfinte Antoane, gata întotdeauna şi puternic întru a veni în ajutor evlavioşilor tăi, în nenorocirilor lor, ajută-mă în necazul de faţă.

Slăvite sfinte Antoane, care de tânăr ai învăţat să-l învingi pe duşmanul sufletului, păzeşte şi apără sufletul meu de atacurile şi de ispitele lui grave.

Slăvite sfinte Antoane, crin neasemănat de nevinovăţie, nu lăsa ca sufletul meu să se păteze vreodată de urâciunea necurăţiei.

Slăvite sfinte Antoane, medic ceresc al atâtor bolnavi, însănătoşează sufletul meu de rănile păcatului şi îndreaptă-mi aplecările neorânduite.

Slăvite sfinte Antoane, călăuzeşte-mi sufletul pe marea furtunoasă a vieţii şi fă-mă să ajung la portul mântuirii veşnice.

Slăvite sfinte Antoane, scăparea celor condamnaţi de nedreptatea omenească, scapă sufletul meu de lanţurile păcatului, ca să nu cad în lanţurile grozavei dreptăţi dumnezeieşti.

Slăvite sfinte Antoane, prin mijlocirea căruia membrele tăiate se unesc iarăşi de trup redobândind viaţă, adu la unire cu Biserica lui Cristos pe toţi cei despărţiţi de dânsa.

Slăvite sfinte Antoane, care faci să se găsească lucrurile pierdute, ajută-mă să nu pierd niciodată harul lui Dumnezeu prin păcat; iar dacă din nefericire l-aş pierde, să-l regăsesc îndată pentru a nu-l pierde.

Slăvite sfinte Antoane, la tine aleargă tinerii şi bătrânii şi tu îi asculţi pe toţi; vin la tine şi eu sărmanul şi te rog să nu mă respingi. Ascultă-mă şi ajută-mă.

Slăvite sfinte Antoane, multe primejdii împresoară sufletul meu. Îndepărtează-le de la mine şi mântuieşte-mă.

Slăvite sfinte Antoane, priveşte spre lipsurile mele. Vorbeşte lui Dumnezeu cu limba ta făcătoare de minuni ca şi eu să fiu mângâiat şi ascultat.