041205diaconiUnsprezece studenţi din anul VI de la Institutul Teologic „Sf. Iosif” din Iaşi au primit treapta diaconatului duminică, 5 decembrie. Liturghia consacrării a început la ora 11.00, a fost prezidată de PS Petru Gherghel şi s-a desfăşurat în catedrala episcopală din Iaşi. La 30 octombrie alţi doi seminarişti au primit diaconatul la Roma (Italia), iar la 19 decembrie încă doi seminarişti vor primi diaconatul la Toledo (Spania).

În perioada 28 noiembrie – 4 decembrie, 11 studenţi de la Institutul Teologic „Sf. Iosif” din Iaşi s-au pregătit în Mănăstirea „Don Orione” din Iaşi, printr-o săptămână de exerciţii spirituale, pentru sfinţirea lor ca diaconi. Ei au fost îndrumaţi spiritual de pr. Iosif Enăşoaie, capelan universitar al studenţilor catolici din Iaşi. Au avut astfel posibilitatea să reflecteze îndeaproape asupra darului diaconatului pe care urmau să-l primească pe 5 decembrie.

Sâmbătă, la ora 18.45, în capela Seminarului, în prezenţa celorlalţi seminarişti şi a preoţilor care activează în Seminar, cei 11 candidaţi au făcut profesiunea de credinţă în vederea primirii treptei diaconatului. În cuvântul pe care l-a rostit cu această ocazie, PS Aurel Percă a subliniat importanţa celor trei părţi ale acestui rit premergător consacrării întru diaconat: profesiunea de credinţă, jurământul de fidelitate şi declaraţia pe care fiecare dintre ei a semnat-o şi prin care arată că le sunt cunoscute obligaţiile stării. Preasfinţitul i-a mai îndemnat să se încredinţeze mereu ocrotirii Mamei preotului veşnic, pentru a rămâne fideli angajamentelor şi pentru a fi „slujitori de nădejde”.

Marele eveniment al hirotonirii întru diaconat a fost celebrat duminică în catedrala episcopală. Preoţi, părinţi, fraţi, surori, prieteni, rude şi cunoscuţi ai celor ce urmau a fi hirotoniţi diaconi, mulţi dintre ei purtând flori în mână, au început să se adune încă de la ora 9.00 în curtea episcopiei. Cei mai emoţionaţi erau părinţii. Toţi aşteptau cu nerăbdare începerea Liturghiei pontificale în cadrul căreia cei 11 tineri urmau să fie sfinţiţi diaconi.

La ora 11.00 procesiunea a pornit din catedrala veche spre catedrala nouă. În fruntea procesiunii a mers crucea, urmată de seminarişti şi ministranţi, după care urmau cei 11 candidaţi la diaconat. Aceştia purtau pe braţe dalmatica, haină ce urmau să o îmbrace atunci când vor primi hirotonirea întru diaconat. Din procesiune mai făceau parte 64 de preoţi veniţi din întreaga Dieceză de Iaşi şi trei episcopi: PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, PS Aurel Percă, episcop auxiliar. Candidaţii au ocupat locurile rezervate, aproape de treptele altarului. În acest timp, corul Institutului Teologic, care a condus cântarea de la sfânta Liturghie, a intonat cântecele „Ridicaţi-vă fruntea” şi „Ecce sacerdos”.

După binecuvântarea de început a urmat cuvântul de salut al PS Petru Gherghel. Acesta a ţinut să sublinieze importanţa acestui moment pentru cei 11 tineri, precum şi coincidenţa cu apropiata încheierea a Sinodului diecezan. De altfel, emblema sinodului şi motoul „Duc in altum” erau inscripţionate la intrarea în catedrală, precum şi deasupra altarului.

După celebrarea ritului penitenţial, a cântării Kyrie, a urmat rugăciunea zilei (colecta), iar apoi proclamarea lecturilor din Sfânta Scriptură. După proclamarea evangheliei, pr. Viliu Dancă, rectorul Seminarului din Iaşi, a dat mărturie în faţa episcopului, a preoţilor şi a întregii comunităţi că cei 11 tineri au fost găsiţi vrednici pentru treapta diaconatului. Fiind strigaţi pe nume, aceştia au răspuns prezent.

„Să ne bucurăm împreună pentru aceşti fraţi ai noştri care au fost găsiţi vrednici pentru treapta diaconatului, pentru treapta slujirii cuvântului, a altarului şi a aproapelui”, cu aceste cuvinte şi-a început ÎPS Ioan Robu predica. Cuvântul este cel care inspiră viaţa şi predica. Preoţii sunt maeştrii ai cuvântului. Asemeni lui Ioan Botezătorul, strigă şi ei prin cuvântul şi tăcerea lor: „Pregătiţi calea Domnului!”. Altarul pe care se celebrează Euharistia este izvorul vieţii de sfinţenie a preoţilor. Preoţii sunt slujitori ai aproapelui; preotul trebuie să se apropie de oameni şi să le spună că „Domnul vine”. Pentru a-şi îndeplini cum se cuvine misiunea, preotul se va înarma cu putere luată din cuvânt şi din Euharistie şi vor răspunde cu „iubire şi umilinţă” slujirii lor. Iubirea este putere şi dăruire, iar umilinţa este şcoala slujirii care te învaţă să trăieşti misterul credinţei. ÎPS Ioan Robu le-a sugerat candidaţilor la treapta diaconatului să rămână în ei amintirea că sunt mereu împreună cu episcopul, redând în acest sens un fragment din Didascalea apostolilor: „Diaconul este ochiul, urechea, gura şi trimisul episcopului”. În încheierea predicii, Excelenţa sa a spus: „Sfânta Fecioară Maria, steaua dimineţii, să vă ocrotească şi să vă păstreze în slujire, în spiritul dragostei şi al umilinţei”.

A urmat ritul propriu-zis al hirotonirii diaconale. Îngenuncheaţi în faţa episcopului, candidaţii au promis ascultare şi respect ordinariului lor. În timp ce corul intona Litania tuturor sfinţilor, ei s-au prosternat cu faţa la pământ. Cel mai emoţionant moment a fost atunci când episcopul spunea fiecărui candidat în parte: „Ceea ce citeşti să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici!”. Noii diaconi au îmbrăcat dalmatica, veşmânt liturgic în formă de tunică lungă până la genunchi, cu mâneci largi şi lungi până la cot, folosite începând cu secolul al V-lea ca veşmânt liturgic. Prin hirotonirea lor ca diaconi ei au misiunea de a-i ajuta pe preoţi în exercitarea misiunii lor.

În continuare, sfânta Liturghie a urmat cu celebrarea liturgiei euharistice, la care doi dintre diaconi nou sfinţiţi au slujit la altar. Sosind momentul împărtăşaniei, mulţi credincioşi s-au hrănit cu trupul şi sângele Domnului. Câţiva dintre cei hirotoniţi diaconi au distribuit sfânta taină credincioşilor.

Spre finalul sfintei Liturghii, luând din nou cuvântul, PS Petru Gherghel i-a încurajat pe cei consacraţi diaconi şi a amintit tuturor credincioşilor că miercuri se va încheia în mod solemn celebrarea Sinodului diecezan. În final, unul dintre părinţii diaconi a adresat un cuvânt de mulţumire tuturor celor care, într-un fel sau altul, i-au ajutat să se pregătească pentru acest moment.

Iată ce au declarat câţiva dintre cei care au primit taina diaconatului în ziua de duminică, 5 decembrie:

 • Această zi a fost un adevărat Tabor. Sunt fericit. Este un moment ce ne reînnoieşte întreaga viaţă. Sunt bucuros deoarece alături de mine s-au rugat şi s-au bucurat şi alţii. Cel mai emoţionant moment a fost atunci când, fiind prosternaţi cu faţa la pământ, în catedrală se intona Litania tuturor sfinţilor. (diac. Budău Daniel)

 • Am aşteptat acest moment de mulţi ani. Acum l-am simţit ca o împlinire a colaborării fiinţei mele cu harul lui Dumnezeu. Îi mulţumesc Domnului pentru marea sa bunătate şi milostivire pe care a arătat-o faţă de mine. Îmi doresc mie şi colegilor mei să fim fideli în continuare colaborării cu harul lui Dumnezeu. (diac. Tiba Ciprian)

 • Sunt momente în viaţă când omul trebuie să ia o decizie, să spună „da” sau „nu” vieţii, harului lui Dumnezeu. Cu cât mai mult aştepţi această clipă, cu atât cauţi ca totul să fie perfect, să fie total, din inimă şi pentru totdeauna. E greu de mărturisit ce am simţit în această zi. Am devenit tot mai conştient că, dăruindu-mă total, mă voi bucura pe deplin (diac. Mateiaş Eugen)

 • Descriind ziua primirii diaconatului, aş spune simplu că a fost prima zi in viaţa mea, o nouă viaţă în care toţi ne-am angajat să trăim mai aproape de Cristos şi de Biserică, să trăim mai profund iubirea lui Dumnezeu. Este un început pe care îl trăim cu mare bucurie şi cu speranţa că Domnul va lucra şi prin noi marea taină a mântuirii (diac. Tiba Iosif)

 • Primirea diaconatului este un moment emoţionant în viaţa fiecărui seminarist, care după ani de pregătire ajunge să fie consacrat. Primul şi cel mai important gând din această zi este îndreptat spre Dumnezeu care ne-a învrednicit şi ne-a ales printre slujitorii săi. Îi mulţumim şi-l rugăm să ne dea harurile necesare să fim fideli alegerii făcute. (diac. Robu Claudiu)

Petru Tamaş

* * *

  Lista diaconilor

 • Agu Paul (n. 24.04.1979 – Roman „Sf. Tereza a Pruncului Isus) – pentru Dieceza de Iaşi

 • Budău Daniel (n. 30.06.1980 – Nicolae Bălcescu) – pentru Dieceza de Iaşi

 • Burcă Cristian-Cătălin (n. 04.04.1980 – Pildeşti) – pentru Dieceza de Iaşi

 • Dumitru Emanuel (n. 02.03.1977 – Iaşi „Sf. Anton”) – pentru Arhidieceza de Bucureşti

 • Farţade Iulian (n. 12.03.1980 – Cleja) – pentru Dieceza de Iaşi

 • Mateiaş Eugen (n. 28.08.1978 – Horgeşti) – pentru Arhidieceza de Bucureşti

 • Neculai Romeo (n. 04.01.1980 – Tămăşeni) – pentru Dieceza de Iaşi

 • Popescu Antonio (n. 08.06.1978 – Corhana) – pentru Dieceza de Iaşi

 • Robu Claudiu (n. 27.06.1980 – Săbăoani) – pentru Dieceza de Iaşi

 • Tiba Ciprian (n. 16.09.1978 – Iaşi „Sf. Tereza”) – pentru Dieceza de Iaşi

 • Tiba Iosif (n. 20.10.1979 – Iaşi „Adormirea Maicii Domnului”) – pentru Dieceza de Iaşi