0612lectiodivadDeoarece noul An liturgic, care a început cu prima duminică din Advent, este dedicat tot Sfintei Scripturi, propunem ca la nivel parohial să organizăm lunar, pe cât va fi posibil, Lectio divina. Întâlnirile vor avea loc în zilele de miercuri, după Liturghia de seară (aprox. 18.45), într-o săptămână cu credincioşii adulţi, într-o alta cu tinerii. Vom descoperi împreună cât de actuală este Biblia pentru fiecare dintre noi şi ce mesaj frumos şi folositor ne transmite ea.

Prima întâlnire va avea loc miercuri, 6 decembrie, şi este dedicată credincioşilor adulţi, căsătoriţi. Textul din Sfânta Scriptură pe marginea căruia vom reflecta împreună este din Evanghelia după sfântul Luca 1,26-38

26 În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria.

28 Şi, intrând la ea, i-a spus: „Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” 29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta.

30 Însă îngerul i-a spus: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. 31 Vei primi în sân şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârşit”.

34 Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?” 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe, şi aceasta este luna a şasea pentru ea care era numită sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. 38 Atunci, Maria a spus: „Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău”. Şi îngerul a plecat de la ea.

Ce înseamnă şi cum se desfăşoară Lectio divina?

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu mereu viu şi nou. „Lectio divina” este un mod tradiţional de a ne ruga cu Sfânta Scriptură, în acest mod Cuvântul lui Dumnezeu poate să pătrundă inimile şi să crească într-un raport intim cu Domnul.

Este un mod simplu de rugăciune, practicat de primii călugări, în mod particular de călugării carmelitani.

În trecut a citi Biblia în limba proprie era descurajată, iar acest lucru a redus practicarea metodei numită „Lectio Divina”. În ultimii ani, împreună cu întreaga Biserică, Ordinul Carmelitan a redescoperit importanţa ce o are „Lectio Divina”, ca un mod privilegiat pentru a creşte în relaţie cu Isus Cristos. Prin practicarea individuală şi comunitară a acesteia, ne dispunem Cuvântului lui Dumnezeu pentru a putea privi lumea cu ochi lui Dumnezeu şi a iubi ceea ce vedem cu inima lui Dumnezeu.

Expresia latină „Lectio Divina” înseamnă lectură divină şi descrie modul în care trebuie citită Sfânta Scriptură, îndepărtându-ne în mod gradual de propriile noastre scheme, deschizându-ne spre ceea ce Dumnezeu vrea să ne descopere. În secolul al XII-lea un monah Certozin, pe nume Guigo, a descris etapele cele mai importante din lectura divină. Practica individuală sau de grup a lecturi divine poate îmbrăca forme diferite, dar descrierea lui Guigo rămâne totuşi fundamentală.

  • Este momentul în care îl invocăm pe Duhul Sfânt pentru a ne ilumina mintea şi a pătrunde în inima noastră. În acest mod întreaga noastră fire va participa la meditarea Cuvântului lui Dumnezeu.
  • Este momentul în care noi citim Cuvântul lui Dumnezeu în mod lent e atent pentru ca să pătrundă în noi. Pentru această formă de rugăciune putem alege orice scurt verset din Sfânta Scriptură.
  • În acest moment se meditează textul citit pentru a lua din el ceea ce Dumnezeu doreşte să ne dea.
  • Dacă cunoaştem istoria Bisericii, tradiţia ei, ne putem gândi cum au ascultat părinţii noştri Cuvântul lui Dumnezeu, şi cum l-au pus în practică.
  • Viaţa noastră este iluminată de Cuvântul citit, ascultat şi meditat. Este momentul în care ne dăm seama cât de departe sau de aproape este viata noastră de Cuvântul lui Dumnezeu.
  • Este momentul în care lăsăm deoparte modul nostru de a gândi, şi permitem inimii noastre să vorbească cu Dumnezeu. Rugăciunea noastră este inspirată de meditaţia asupra Cuvântului lui Dumnezeu.
  • În acest moment ne abandonăm total cuvintelor şi gândurilor sfinte. Este momentul în care pur şi simplu ne odihnim în Cuvântul lui Dumnezeu şi ascultăm, în profunzimea noastră, vocea lui Dumnezeu care vorbeşte în noi. În timp ce ascultăm, vom fi schimbaţi gradual în interior.
  • Cuvântul pe care l-am meditat îl putem împărtăşi fraţilor noştri. În acest mod ceea ce Cuvântul m-a inspirat nu este doar un dar pentru mine dar şi pentru cei care stau în jurul meu.
  • Este momentul în care alegem o frază care ne-a atras atenţia şi care credem, o vom putea păstra în inimă în zilele următoare.
  • Cu siguranţă această schimbare va avea un efect în comportamentul nostru iar prin modul în care trăim vom mărturisi rugăciunea noastră autentică. Trebuie sa aplicăm la viaţa noastră de zi cu zi ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu.

Aceste elemente nu sunt reguli fixe pentru momentele noastre de „Lectio divina”; sunt doar simple îndrumări pentru a cunoaşte cum, în mod normal, creşte şi se întăreşte rugăciunea. În mod gradual cuvintele Sfintei Scripturi se luminează iar Cuvântul se descoperă în faţa ochilor inimii noastre.

Timpul dedicat fiecărei etape depinde de modul în care ne rugăm „Lectio divina”, dacă o facem în mod individual sau în grup. Dacă metoda este folosită pentru rugăciunea comunitară, este evident că va fi nevoie de o structură mai restrânsă. Când rugăciunea este făcută în grup, „Lectio divina” poate să se restrângă la dialog, momentul în care fiecare poate să exprime cum acest Cuvânt poate să ne ilumineze în viaţa noastră de zi cu zi, dar nu trebuie să se limiteze doar la un simplu dialog. Această rugăciune are şi momente de linişte; în acest mod putem dedica mai mult timp contemplaţiei.

Timp de secole rugăciunea „Lectio Divina”, un mod de a ne ruga cu Sfânta Scriptură, a fost izvor de creştere in relaţia cu Isus Cristos. In zilele noastre multe persoane, în mod individual şi în grup o redescoperă. Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi activ, îl transformă pe fiecare dintre noi dacă ne vom deschide să primim ceea ce Dumnezeu vrea să ne dăruiască.

www.carmelitani.ro