dscn6357 Această zi s-a desfăşurat sâmbătă, 31 martie 2012, în ajunul Duminicii Floriilor şi a Zilei Tineretului la nivel local, la mănăstirea Surorilor Divinei Providenţei din Iaşi. Au participat 34 de tineri din parohia “Sf. Anton de Padova” din Iaşi, împreună cu pr. Ionuţ Eremia Imbrişcă.

Programul s-a desfăşurat la mănăstirea Surorilor Divinei Providenţei din Iaşi, şi a început la ora 9:15 cu un cântec şi o rugăciune în capela mănăstirii. A urmat un mic joc introductiv intitulat Copacul vieţii mele, prin care tinerii au răspuns la următoarele întrebări: 1 Dacă aş fi un copac aş alege sa fiu un …De ce? 2 Ce fructe cresc sau aş dori să crească în copacul vieţii mele? 3 Cine mă hrăneşte? 4 Ce-mi menţine trunchiul puternic? 5 Ce mă tulbură? 6 Ce răni există în scoarţa mea? 7 Ce persoane găsesc în mine locuinţă­? 8 Soarele care mă încălzeşte?

În continuare a urmat meditaţia care a avut ca temă: Viaţa condusă de scopuri. De ce sunt pe acest pământ?S-a plecat de la un citat din Cartea profetului Ieremia:

„Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde, în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă.”  (Ier 17,7-8).

Una dintre întrebări a fost: Ce conduce viaţa ta? S-a subliniat faptul că viaţa fiecăruia este condusă de ceva.  Mulţi oameni sunt controlaţi de vinovăţie.  Mulţi sunt conduşi de resentimente şi mânie. Mulţi oameni sunt controlaţi de frică. Mulţi oameni sunt conduşi de lucrurile materiale. Mulţi oameni sunt conduşi de alţi oameni de care depind.

Viaţa însă trebuie să se ghideze după un scop. Sunt cinci beneficii mari a trăirii unei vieţi conduse de scopuri: Cunoscând scopul vieţii tale, îi vei da importanţa cuvenită. Cunoscând scopul vieţii tale îţi vei simplifica existenţa. Cunoscând scopul tău, îţi vei focaliza viaţa. Cunoscând scopul tău, îţi vei motiva viaţa. Cunoscând scopul tău, te vei pregăti pentru veşnicie.

După meditaţie şi pauză tinerii s-au întâlnit în grupuri mici de discuţii unde au răspuns la trei dintre întrebările pe care părintele Ionuţ Imbrişcă le-a desprins din meditaţia prezentată. Sfânta Liturghie a fost celebrată de pr. Florin Petru Sescu viceresponsabil cu pastoraţia copiilor şi a tinerilor la nivel diecezan, împreună cu pr. Ionuţ-Eremia Imbrişcă. În cadrul predicii pr. Florin a subliniat faptul că este de datoria noastră să fim fericiţi şi să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne oferă, atrăgându-ne în acelaşi timp atenţia că viaţa este prea scurtă pentru a fi trişti.

A urmat prânzul iar după aceea un moment de rugăciune în aer liber în curtea mănăstirii unde am participat cu toţii la Calea Sfintei Cruci. Staţiunile au fost recitate de tineri care au făcut cu adevărat un drum al crucii pe dealul din grădina mănăstirii.

La ora 15:00 am vizionat un fragment din filmul Isus din Nazaret de Franco Zefireli, iar după aceea am făcut un scurt comentariu asupra filmului scoţănd în evidenţă curajul pe care l-a avut Cristos în faţa Sinedriului şi în faţa lui Pilat.

Părintele Ionuţ la final a scos în evidenţă mesajul pe care Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea l-a adresat tinerilor cu ocazia celei de-a XXVII-a Zi Mondială a Tineretului care are ca temă citatul din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni „Bucuraţi-vă mereu în Domnul!” (Fil 4,4). Sfântul Părinte insistă asupra faptului de a fi misionari ai bucuriei: “Dragi prieteni, pentru a încheia aş vrea să vă îndemn să fiţi misionari ai bucuriei. Nu putem fi fericiţi dacă ceilalţi nu sunt fericiţi: deci bucuria trebuie să fie împărtăşită. Mergeţi şi povestiţi celorlalţi tineri bucuria voastră că aţi găsit acea comoară preţioasă care este însuşi Isus. Nu putem ţine pentru noi bucuria credinţei: pentru ca ea să poată rămâne în noi, trebuie să o transmitem. Sfântul Ioan afirmă: „Ce am văzut şi am auzit vă vestim şi vouă pentru ca şi voi să aveţi comuniune cu noi… Vă scriem acestea pentru ca bucuria noastră să fie deplină” (1In 1,3-4).

Ziua s-a încheiat cu o rugăciune de mulţumire în capela mănăstirii, fiind bucuroşi că în acest mod ne-am apropiat mai bine de Săptămâna Sfântă a Pătimirii Mântuitorului. La ora 17:00 am plecat spre casă aşteptând momentul procesiunii pentru Ziua tineretului din Duminica Floriilor.

pr. Ionuţ Eremia Imbrişcă

[nggallery id=194]