Vă propunem să trăiți perioada Adventului în rugăciune, iar aici găsiți câteva rânduri care să vă ajute în acest sens.

Adventul, timp de

Aşteptare: toată viaţa creştină este o aşteptare. În Isus promisiunile lui Dumnezeu s-au împlinit. Astăzi, omenirea şi întreaga creaţiei aşteaptă ziua deplinei eliberări de rău.

Credință: este atitudinea celor care acceptă fără să aștepte totul dintr-o dată. Dumnezeu trimite în viața noastră semne care ne conduc spre El.

Rugăciune: este un semn de umilință. Cine se roagă, recunoaște că nu totul este în mâinile lui, învață să depindă de alții asemenea unui fiu. Dar rugăciunea de laudă deschide inima noastră la măreția lui Dumnezeu.

Solidaritate: este modul în care se trăiește credința în prezent și modul în care îl primim pe cel care vine (cf. Mt 25). Corespunde dorinţei lui Dumnezeu de a uni întreaga omenire într-o singură familie.

Veghe: este contrariul superficialității. Cine veghează, știe să aibă grijă, este capabil să iubească cu adevărat și să trăiască în profunzime.

Prima duminică din Advent – 27 noiembrie

Popoare multe vor veni şi vor spune: Veniţi, să urcăm la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob! El ne va învăţa căile sale şi noi vom umbla pe cărările lui”. (Is 2,3)

Vino, Doamne Isuse! La fel ca primii creştini, veghem la întoarcerea lui Cristos. Acest spaţiu deschis spre viitor ne împacă cu timpul, ne permite să nu ne pierdem în ocupaţiile cotidiene, dar aşteptând şi primind harul său care ne poartă la plinătatea vieţii.

A doua duminică din Advent 4 decembrie

Va ieşi o mlădiţă din trunchiul lui Iese şi un vlăstar se va ridica din rădăcinile lui. Se va odihni peste el Duhul Domnului”. (Is 11,1-2a)

Doamne,viitorul mai bun pe care atâtea persoane îl caută printre noi, s-ar putea realiza prin acceptarea ospitalieră a fiecărui om. Învaţă-ne spiritul de primire care caută fața ta în fiecare persoană.

A treia duminică din Advent  11 decembrie

Apropiați-vă, neamuri, să auziți! Fiți atente, popoare! Să audă pământul și tot ce îl umple, lumea și tot ce iese din ea.” (Is 35,1)

În această duminică a bucuriei, învăţăm să recunoaştem adevărata sursă a bucuriei: prezenţa lui Isus în Sfânta Euharistie, celebrată în Biserică, împreună cu fraţii noştri de aceeaşi credinţă.

A patra duminică din Advent – 18 decembrie

Cugetând el la acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale”. (Mt 1,20-21)

Doamne, ajută-ne să descoperim semnele prezenţei tale: Isus care se naşte copil şi reînnoieşte omenirea. Fiecare teamă şi fiecare durere este luminată de tine. Vino, Doamne!

Profetul Isaia

Este unul din protagoniștii acestei perioade liturgice: el adună promisiunile făcute de Dumnezeu în Vechea Alianță. Este un mărturisitor al speranței: privește la istorie cu ochii lui Dumnezeu. Este un mărturisitor al păcii: numai în Dumnezeu se poate trăi reconcilierea oamenilor între ei, dar și cu întreaga creație. Este un mărturisitor al lui Mesia: sfântul Ieronim îl prezintă ca pe un evanghelist al Vechiului Testament. În timpul Adventului suntem însoţiţi de cuvintele sale care îl anunţă pe Mesia, Fiul lui David.

Sfântul Matei

Este evanghelistul care preaia cuvintele lui Isaia şi ale altor   profeţi. În evenimentul venirii lui Isus, Matei vede împlinirea promisiunilor: Dumnezeu îşi ţine cuvântul! Fiecare pagină a evangheliei sale urmărește să  demonstreze legătura dintre Dumnezeu și istoria noastră; numai în El se împlinește speranța noastră. Matei ne îndrumă să primim persoana lui Isus din Nazaret, care este Dumnezeu-cu-noi.

Un cuvânt despre… Novena de Crăciun

Ce este? Este o formă de rugăciune non liturgică care precede sărbătoarea Nașterii Domnului

Cum e structurată? În diversele sale forme cuprinde, în general, cântul profeției cu privire la venirea lui Mesia, care exprimă credința și așteptarea Vechiului Testament. Împreună cu poporul lui Israel  împărtășim această prețioasă moștenire de credință și de viață spirituală. Fiecare zi a novenei conține și o invocație la Isus în care găsim unul din titlurile lui Mesia.

De ceAceastă rugăciune ne ajută să ne pregătim sufletește pentru celebrarea solemnității Crăciunului. Chiar și lucrurile cele mai mari, dacă sunt făcute fără atenție, riscă să fie văzute într-un mod superficial și să nu producă schimbări în viața noastră.

Lecturile și cântecele pe care le întâlnim în această Novenă de Crăciun, ne introduc în atmosfera unei importante tradiții de credință și ne fac să savurăm și să ne bucurăm de frumusețea și valoarea acestei sărbători.

afis-advent-2016-707x1000