Astăzi este sărbătoare, Isus din cer coboară pentru întâia oară în sufletul meu de copil! Astăzi e sărbătoare, inima mea tresaltă, buzele mele cântă: Laudă ție Doamne!

Cu aceste cuvinte a început sărbătoarea celor 25 de copii din parohia noastră care la 28 mai 2017 l-au primit pentru prima dată pe Isus în inima lor. Zâmbetele care trădau inocenţa, hăinuţele albe de sărbătoare şi biserica frumos împodobită au exprimat ceva din curăţia sufletească dobândită prin Sacramentul Spovezii, dar și din bucuria participării la Ospăţul Euharistic. Deși greu de înțeles acest mister, copii au răspuns că astfel doresc să fie mai aproape de Isus, că vor să-l cunoască mai bine, că vor să fie prieteni. Sperăm ca toți să (re)găsească în acest sacrament sursa bucuriei și a vieții creștine.

Fotografiile le puteți vizualiza aici.