Rugaciuni Archive

Novena

  Rugăciune de începere Mărite Sfinte Antoane, cerescul meu ocrotitor, în cinstea ta încep eu, cel mai nevrednic dintre cinstitorii tăi, această novenă, având credinţa

Rugăciune de încredinţare sfântului Anton

Sfinte Antoane, prietenul şi ocrotitorul meu, îţi încredinţez trupul şi sufletul meu, tot ce gândesc şi fac, îndur şi sufăr, viaţa şi moartea şi

Rugăciune de recomandare

Sfinte Antoane, între toţi sfinţii lui Dumnezeu, tu ai fost înzestrat cu o putere deosebită pentru a ocroti şi ajuta pe toţi cei care

Rugăciune către Pruncul Isus care a binevoit să coboare în braţele sfântului Anton

Isuse, Prunc ceresc, mângâierea sufletului meu, te ador în braţele slujitorului tău credincios, Anton, şi doresc să-ţi arăt aceeaşi dragoste pe care ţi-a arătat-o

Rugăciunea unui suflet necăjit

Sfinte Antoane, ocrotitor plin de iubire al sufletelor necăjite, cu inima copleşită de amărăciune mă închin smerit înaintea icoanei tale. În acest zbucium, la

Rugăciunea unui om bolnav

Mărite sfinte Antoane, tu ai mijlocit vindecări tuturor acelora care au alergat la ajutorul tău; iată că şi eu nevrednicul, urmând exemplul celor care

Rugăciunea unei văduve

Iată la picioarele tale, sfinte Antoane, o sărmană văduvă. Trăiesc în multe necazuri; ochii mei au vărsat râuri de lacrimi, inima mi se rupe

Rugăciune pentru timpuri de încercare

Slăvite sfinte Antoane, care ai dobândit de la Dumnezeu puterea de a învia morţi, trezeşte sufletul meu la o viaţă râvnică şi sfântă.

Rugăciune pentru un bolnav

O, milostive sfinte Antoane, care fiind plin de dragoste şi de putere dumnezeiască, ai ajutat pururea şi pretutindeni pe aproapele tău, şi cu rugăciunea

Rugăciune pentru reuşita la examen

Sfinte Antoane, tu ai cercetat cu mare sârguinţă adevărul şi ai ştiut să uneşti credinţa cu ştiinţa. Înţelepciunea ţi-ai dobândit-o în studii îndelungate. Din