1. Dacă-ţi trebuie-ajutor
Să te rogi încrezător,
Alegându-l de patron
Pe slăvitul sfânt Anton.

Refr. Ştim că rugăciunea lui
E plăcută Domnului,
Mari şi mici, femei, bărbaţi
Sunt de dânsul ajutaţi.

2. Cei săraci, nedreptăţiţi
Cei bolnavi şi chinuiţi
Mângâiere îşi găsesc
La acest patron ceresc.

3. Lucruri mari, de necrezut,
Mulţi prin el au obţinut;
Pentru sprijinul primit
Pe Cel Sfânt l-au preamărit.

4. Slavă fie Tatălui,
Preamărire Fiului.
Duhului cel sfinţitor
Cinste-n vecii vecilor.