Pr. Mihai Patraşcu, profesor la Institutul Teologic „Sf. Iosif” din Iaşi a fost invitat să ţină predicile în fiecare miercuri şi vineri în Postul Mare din acest an. Postul Mare este un timp special care favorizează apropierea de misterul morţii şi învierii lui Cristos prin post, pomană şi rugăciune.

Părintele Mihai este la a doua experinţă de acest fel, în urmă cu câţiva ani fiind predicator în Postul Mare şi la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Iaşi. Tema propusă de părintele predicator pentru acest an are la bază ultimele cuvinte rostite de Isus pe cruce. Părintele va conduce în fiecare miercuri şi vineri şi rugăciunea Calea crucii.

Prima zi a Postului Mare este Miercurea Cenuşii (în acest an, 25 februarie), zi în care toţi credincioşii sunt invitaţi la post şi abstinenţă. Programul din ziua de Miercurea Cenuşii este cel obişnuit (7.00 şi 18.00), în cadrul sfintelor Liturghii impunându-se cenuşa binecuvântată, obţinută de ramurile din Duminica Floriilor, pe capetele credincioşilor. Rugăciunea Calea sfintei Cruci va avea loc miercurea şi vinerea la ora 17.30, iar duminica la ora 16.30.

Pr. Iosif Comoraşu