Sfinte Antoane, mare învăţător şi lumină a Bisericii, râvna ta pentru onoarea lui Dumnezeu şi credinţa ta te-au îndemnat, cât ai fost pe pământ, să te trudeşti pentru reîntoarcerea necredincioşilor şi a ereticilor, arătându-le adevărul luminos al Bisericii Catolice. Celor neştiutori le-ai arătat calea, celor rătăciţi, pocăinţa. Înfăţişează lui Dumnezeu rugăciunea mea, împreună cu a ta, ca să nu pierdem darul credinţei adevărate, zălogul fericirii noastre veşnice. Roagă-te de asemenea pentru toţi fraţii despărţiţi, ca puterea dumnezeiască să-i smulgă din starea lor nenorocită, ca sângele lui Isus să nu rămână în zadar vărsat pentru ei, ci ca ei să recunoască adevărul, să-l primească şi apoi să-l mărturisească cu tărie. Luminează întunericul minţii şi slăbeşte îndărătnicia voinţei lor, ca ei să se reîntoarcă voioşi la sânul sfintei Biserici şi astfel numele Domnului să fie binecuvânta în frăţie de către toţi, precum în cer aşa şi pe pământ. Amin.