Sfinte Antoane, tu ai cercetat cu mare sârguinţă adevărul şi ai ştiut să uneşti credinţa cu ştiinţa. Înţelepciunea ţi-ai dobândit-o în studii îndelungate. Din smerenie ţi-ai ascuns totuşi cunoştinţele până ce Dumnezeu ţi-a călăuzit paşii ca să fii şi altora lumină şi îndrumare.

Iată-mă în faţa ta ca să-ţi cer sprijinul luminat în examenul pe care trebuie să-l dau. Luminează-i pe examinatori să ţină seama de puterile mele iar pe mine luminează-mă ca să-mi fie la îndemână răspunsul potrivit.

Ajută-mă să trec cu bine această încercare, ce va fi un pas înainte pe drumul vieţii mele şi o slabă răsplată pentru truda părinţilor mei. Adânceşte tu cunoştinţele mele, ca ele să nu se oprească la suprafaţă. Fă-mă să pătrund până la izvorul lucrurilor şi al înţelepciunii, care este Dumnezeu, primul şi supremul adevăr.

Ascultă-mă, sfinte Antoane, şi îndrumă-mă şi mai departe, iar eu îşi făgăduiesc că mă voi strădui ca de acum înainte să fiu mai silitor, nu numai în îndeplinirea datoriilor mele de şcoală, dar şi în slujirea lui Dumnezeu. Amin.

sau

Sfinte Antoane, tu ai căutat cu mare sârguinţă adevărul şi ai ştiut să uneşti credinţa cu ştiinţa. Tu ai dobândit înţelepciunea prin muncă şi rugăciune. Din smerenie ţi-ai ascuns priceperea, însă Dumnezeu te-a făcut cunoscut, pentru ca să fii lumină şi altora.

Îndemnat de exemplul tău vreau şi eu să progresez în viaţa creştină şi în ştiinţă. Mă adresez ţie, mai ales cu ocazia examenului pe care trebuie să îl dau. M-am pregătit conştiincios, dar mă tem ca nu cumva emoţia sau neatenţia să lipsească munca mea de roadele cuvenite. Luminează-mi mintea, întăreşte-mi memoria şi dă-mi priceperea necesară, ca să răspund corect şi cuviincios, spre edificarea examinatorilor mei. Fereşte-i de orice răutate omenească pentru ca să ţină cont de capacitatea mea şi de munca depusă, şi să nu fie influenţaţi de alte considerente.

Ajută-mă să trec cu bine această probă, care va fi un pas înainte pe drumul vieţii mele şi o răsplată meritată pentru truda şi grija părinţilor mei. Ajută-mă să adâncesc cunoştinţele mele, ca ele să nu se oprească la suprafaţă, ci să ajungă la izvorul înţelepciunii şi al ştiinţei care este Dumnezeu. Amin.