O, milostive sfinte Antoane, care fiind plin de dragoste şi de putere dumnezeiască, ai ajutat pururea şi pretutindeni pe aproapele tău, şi cu rugăciunea ta ai vindecat chiar şi pe acela pentru care nu mai era nici o nădejde, încât lumea toată te numeşte „Sfântul minunilor”, te rugăm să-ţi arăţi puterea şi iubirea ta faţă de sărmanul bolnav N…, care şi-a pus toată încrederea în tine.

Dumnezeu, o slăvite Antoane, ţi-a dat în cer puterea de a face minuni spre vindecarea bolnavilor de orice fel. De aceea, vino din cer ca un înger de mângâiere la patul acestui bolnav; alină-i durerea sau redă-i sănătatea deplină, dacă aceasta va fi spre mântuirea sufletului său.

Dacă însă Dumnezeu în voinţa sa de nepătruns, a hotărât ca el să sufere mai departe sau chiar să părăsească această vale de lacrimi, atunci fii de faţă în cel din urmă moment al vieţii lui. Trezeşte în sufletul lui o căinţă sinceră de păcate, ca să primească cu folos ultimele Sacramente; întăreşte-l ca să întâmpine moartea cu supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu şi astfel să treacă din această viaţă la fericirea raiului, unde să laude pentru toată veşnicia milostivirile lui Dumnezeu şi bunătatea ta. Amin.