Iată la picioarele tale, sfinte Antoane, o sărmană văduvă. Trăiesc în multe necazuri; ochii mei au vărsat râuri de lacrimi, inima mi se rupe în piept la vederea copiilor mei rămaşi orfani; ai milă de mine. Tare amar este paharul ce trebuie să-l beau şi numai tu poţi să mi-l îndulceşti. Dobândeşte-mi resemnare la voinţa lui Dumnezeu şi dă-mi curaj, putere şi ajutor spre a putea conduce singură povara familiei. Ajută-mă ca să nu pier în mijlocul atâtor greutăţi.

Iubite sfinte Antoane, te rog şi pentru sufletul scumpului meu soţ. Scapă-l cât mai de grabă din focul purgatorului şi fă-l părtaş de slava raiului, unde nădăjduiesc să-l întâlnesc.