Parohia Sf. Anton de Padova din Iaşi a găzduit în perioada 10 – 17 martie Sfintele Misiuni Populare, fiind un bun prilej de pregătire a sărbătorii Pascale prin invitaţia la o reînnoită adeziune de credinţă personală şi comunitară la Evanghelia lui Isus Cristos. Predicatorul acestor zile deosebite, părintele Iosif Dorcu, decan de Iaşi, a predicat în cele 8 zile de misiune despre Credinţă şi familie.

Ultima Liturghie, cea în care i-am mulţumit lui Dumnezeu pentru acest dar minunat al misiunilor Populare, a fost celebrată de Preasfinţitul Petru Gherghel, care a oferit credincioşilor comunităţii parohiale precum şi tuturor celor prezenţi indulgenţa plenară şi binecuvântarea specială de încheiere a sfintelor misiuni.

 

În prima zi a sfintelor misiuni populare, am pornit, conduşi de părintele predicator Iosif Dorcu, pe un drum ce duce la întâlnirea cu Dumnezeu. Prima temă propusă spre meditaţie sub numele Cum credem a adus în prim plan importanţa celui mai mare dar primit de la Dumnezeu, prin intermediul familiei, în ziua Botezului: credinţa noastră. Astfel, credinţa în Dumnezeu este înainte de toate un dar şi un mister care trebuie primit în inima şi în viaţa noastră. Aşadar, trebuie să-i mulţumim mereu Domnului pentru darul credinţei ce l-am primit şi totodată, împreună cu acest dar ne este încredinţată misiunea de a fi mărturisitori ai credinţei noastre; prin viaţa noastră creştină să fim dovezi vii ai bucuriei creştine şi avându-l ca model de credinţă pe Abraham, să ne dedicăm viaţa slujirii Domnului, să ne trăim credinţa cu supunere, abandonare în mâinile Sale şi încredere că Tatăl Ceresc ne va ierta şi ne va oferi cel mai de preţ dar: viaţa veşnică.

Pentru a duce la bun sfârşit misiunea primită în ziua botezului avem nevoie de Izvoarele credinţei pentru a ne putea alimenta permanent din roadele lor. Unde găsim aceste izvoare? Am aflat în a doua zi de misune că răspunsul ne este accesibil: izvoarele credinţei noastre se află în Sfânta Scriptură – pentru că însuşi Dumnezeu este autorul Sfintei Scripturi; de aceea ea  învaţă fără eroare acele adevăruri care sunt necesare pentru mântuirea noastră. Alte izvoare ale credinţei le găsim în Catehismul Bisericii Catolice dar şi în Conciliul Vatican II care vine în ajutorul Bisericii pentru a aduce metode noi de convertire la creştinism. Citind aceste cărţi ne alimentăm în permanenţă credinţa noastră, primită pentru prima dată nu în societate sau la Biserică, ci in familie, prima scoală creştină.

Aşadar, pentru cea de-a treia zi de misiuni, părintele predicator Iosif Dorcu, a ales tema Familiei, leagănul credinţei. Dumnezeu aduce omenirii o lumină nouă asupra familiei, transformând-o într-un sacrament şi într-un sanctuar al iubirii şi al vieţii, consacrat prin misterul venirii pe pământ a Fiului lui Dumnezeu care alege să coboare şi să locuiască tocmai într-o familie de pe acest pământ, în familia din Nazaret. Familia creştină este ameninţată astăzi de numeroase primejdii, care vin din interiorul sau din exteriorul ei: adulterul, divorţul, mamele nu mai primesc cu bucurie pruncii care sunt un dar de la Dumnezeu renunţând la ei încă dinainte de a se naşte şi astfel nu le dau dreptul la a fi creştini şi de a primi botezul necesar mântuirii. Pentru a nu cădea prada acestor primejdii, Familia Sfântă de la Nazaret trebuie să călăuzească toate familiile creştine, fiind pentru ele model de iubire desăvârşită, de vieţuire în armonie şi bună înţelegere, de respect şi susţinere reciprocă. Părinţii trebuie să îşi asume misiunea de a-i educa pe copii în spiritul valorii umane, în evlavie şi iubire faţă de Dumnezeu şi aproapele, întrucât exemplul bun al părinţilor are o importanţă deosebită în formarea copiilor şi a relaţiei lor cu Dumnezeu.

În cea de-a patra zi de misiuni ni s-a vorbit despre importanţa unei relaţii de prietenie a creştinului cu Isus, o relaţie dezinteresată, o iubire sinceră şi mărturisită tuturor prin propagarea credinţei noastre în cel care, trimis de Tatăl Ceresc, nu s-a ferit să se aplece asupra celor păcătoşi ca să îi mângâie şi să le vorbească, pentru ca la finalul misiunii Sale pe pământ să-şi dea viaţa pe cruce pentru ca noi să putem primi mântuirea. Astfel ajungem la a cincea tema, Veşnicia este rodul credinţei care ne aminteşte de ce suntem creştini: „ Eu sunt creştin şi mă bucur de acest lucru pentru că vreau, prin Cristos, să obţin şi eu învierea, vreau să am şi eu parte de viaţă veşnică.” după cum spunea părintele Iosif Dorcu. Aşadar, în calitatea noastră de creştini, trebuie să credem şi să ne dorim învierea prin Isus Cristos care ne spune „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine“ (In 14, 6).

Din dragoste pentru noi, Isus Cristos a rămas pe pământ, jertfindu-se la fiecare Sfântă Liturghie: Isus Cristos este prezent în Euharistie în mod unic şi incomparabil, este prezent în mod adevărat, real, substanţial: cu trupul său şi sângele său, cu sufletul său şi dumnezeirea sa, în mod sacramental, sub speciile euharistice ale pâinii şi vinului, este Cristos în întregime: Dumnezeu şi om. De aceea, predica intitulată Credinţă prin Euharistie ţinută de părintele Dorcu ne-a invitat să conştientizăm importanţa Euharistiei şi să o plasăm în centrul credinţei noastre ca modalitate de dobândire a mântuirii.

Pentru că avem nevoie de modele, în cea de-a şaptea zi am primit-o ca model pe Maria, femeia credincioasă. Maria este cea care în mod unic a deschis larg poarta pentru Creatorul ei, s-a pus în mâinile Lui, fără limite. Ea trăieşte în întregime din şi în relaţia cu Domnul; este în ascultare şi se supune în mod liber cuvântului primit, voinţei divine. Este convinsă că fiul ei este fiul lui Dumnezeu şi îi este aproape atât pe drumul Calvarului, drum sfâşietor pentru sufletul ei de mama, cât şi după ce Isus moare. Asemenea Mariei, mama noastră, încredinţată nouă de Isus înainte să-şi dea viaţa pe cruce în mâinile Tatălui Ceresc, să-i fim alături lui Isus, să credem în planul pe care Dumnezeu îl are pregătit pentru noi, să ne abandonăm cu umilinţă în mâinile Lui şi să mărturisim cu tărie credinţa noastră în înviere şi în Fecioara Maria, ocrotitoarea noastră.

Convertindu-ne, crezând şi urmând aceste îndemnuri primite pe parcursul zilelor sfintelor misiuni, ne vom bucura în viaţa noastră de Minunile Credinţei: iertarea păcatelor prin Sacramentul Spovezii, o conştiinţă liniştită ştiind că acţionăm în conformitate cu planul Domnului, bucuria de a fi creştini, o mamă care ne ocroteşte, Fecioara Maria, iar în final de viaţa veşnică.

Zilele sfintelor misiuni populare din Parohia Sf. Anton de Padova Iaşi s-au încheiat duminică, 17 martie, cu o Sfântă Liturghie celebrată de Preasfinţitul Petru Gherghel, care i-a înălţat lui Dumnezeu laudă şi mulţumire pentru minunatul dar al sfintelor misiuni populare dar şi pentru că ne-a binecuvântat cu un nou conducător pentru Biserica noastră, Papa Francisc, ales în timpul acestei săptămâni. La sfârşitul acestei celebrări, Preasfinţitul a oferit indulgenţa plenară şi binecuvântarea specială de încheiere a Sfintelor Misiuni credincioşilor prezenţi.

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit acest dar în timpul Sfânt al Postului Mare. Misiunile s-au încheiat dar ele trebuie să continue rămând invitația să creştem în credinţă prin asumarea cuvintelor pline de înţelepciune creştină adresate nouă de părintele predicator Iosif Dorcu. Acest timp al misiunilor populare nu a trecut pentru comunitatea noastră fără să-şi fi lăsat amprenta asupra credinţei noastre și de aceea ne hotărâm să-l primim pe Isus Cristos în viaţa noastră și prin El să dăm sens vieţii noastre de familie, îi cerem harul de a rămâne credincioşi iubirii Sale negrăite şi apropiindu-ne de Masa Euharistică, slaba noastră fiinţă să primească lumină, putere şi viaţă, pentru a putea parcurge și trăi în dreptate, caritate, pace.

La finalul acestor misiuni populare dorim să-i aducem mulţumiri speciale în numele preoţilor Parohiei Sf. Anton de Padova Iaşi, dar şi în numele comunităţii, părintelui predicator Iosif Dorcu pentru cuvintele pline de învăţătură creştină prin care ne-a ajutat să înţelegem mai bine ce este credinţa şi ce rol are ea în familia noastră. Dumnezeu să îi răsplătească efortul!

Adresam o mulţumire specială şi Preasfinţitului nostru Petru Gherghel, care prin prezenţa sa la Liturghia ce a încheiat săptămâna Misiunilor Populare a încununat frumuseţea acestor zile de har.

Din partea comunităţii, adresăm de asemenea mulţumiri preoţilor parohiei Sf. Anton de Padova pentru că au făcut posibilă prezenţa acestor sfinte misiuni populare în comunitatea noastră şi dorim ca activitatea lor în mijlocul nostru să fie în continuare încununată de succes.

Nu în ultimul rând mulţumim tuturor credincioşilor prezenţi în număr mare în fiecare seara a sfintelor misiuni care au decis să-şi petreacă timpul ascultând cuvântul Domnului atât de necesar mântuirii.

Andreea Ghergu

[nggallery id=228]