Reînnoim invitaţia de a participa la ultima zi de Misiuni populare ce se desfăşoară la noi în parohie. Acest eveniment va avea loc în ziua de duminică, 17 martie 2013, ora 11. Sfânta Liturghie va fi celebrată de PS Petru Gherghel, iar părintele predicator, pr. Iosif Dorcu ne va predica despre Minunile credinţei. Deasemnea vor fi invitaţi şi mulţi alţi preoţi.

 

Misiunile populare sunt un moment de proclamare a Cuvântului lui Dumnezeu prin puterea Duhul Sfânt pentru a ne revigora viaţa creştină, pentru a deveni creştini mai buni, pentru a ne purifica sufletul. Aceste zile sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru că din bunătatea Lui ne-a trimis în lume mesageri ai cuvântului Lui.

Să luăm parte la aceste învăţături şi să fim noi înşine exemple în lume l-ar bucura enorm pe Dumnezeu, iar relaţiile noastre cu el s-ar întări. Începând cu prima zi părintele predicator, Iosif Dorcu ne-a învăţat despre familia creştină, despre Isus, prietenul nostru, despre izvoarele credinţei, despre credinţa prin Euharestie. Urmează ca duminică să ne vorbească despre Minunile credinţei.

Fie ca aceste zile de Misiuni să ne adune în faţa altarului şi să ne ajute să vedem frumuseţea învăţăturilor lui Dumnezeu şi să ne dea puterea să fim martori ai Lui şi tari în credinţă.